lørdag 8. september 2012

I dag er det bare Team Ølanda som har vært på farten. Det har i dag vært fisket på nordvest av Mosken. I dag har det vært sei som har vært mest aktiv. Storseien har gått i stim slikat alle har fått sei Storsei på +15 kg. Team Ølanda har en dag igjen så ladder vi på med 12 nye gjester i morgen kveld.
Vi avslutter sessongen neste Søndag den 16.09

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar